Akreditované štúdiá power jogy YoGO

Prevádzkuje:
2011 - 2013: Ing. Dušan Senteš YOGO
2013 - dnes: Sviežo s.r.o.

Hlavná činnosť:
SK NACE 85.51.0 - Športová a rekreačná výchova - power joga

Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
udelená dňa 3.11.2014 pod číslom: 2014-13596/54960:7-30AA

Fakturačné údaje:
Sviežo s.r.o.
Petzwalova 50
949 01 Nitra
IČO: 47217341
DIČ: 2023801659
IČ DPH: SK2023801659
Obch. reg. Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 34551/N

Bankové spojenie:
Bankový účet: 5044408991/0900
IBAN: SK9509000000005044408991
BIC-SWIFT: GIBASKBX