SK   Registrovaná škola jogy RYS® v celosvetovej organizácii Yoga Alliance

SK    Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

SK   Spolupráca s Katedrou telesnej výchovy a športu UKF

Dôležité informácie
SK Člen celosvetovej organizácie Yoga Alliance
SK Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstva školstva Slovenskej republiky