SK Člen celosvetovej organizácie Yoga Alliance
SK Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstva školstva Slovenskej republiky