Inštruktor či učiteľ jogy - ako na to?

Kto mi môže vydať osvedčenie a čo od koho potrebujem?

10.1.2022
Autorka je právnička, učiteľka jogy RYT® 500 a garantka vzdelávania v joge registrovaná na Ministerstve školstva SR a v celosvetovej Yoga Alliance
Dozviete sa:
 • že Ministerstvo školstva SR už neudeľuje akreditácie priamo vzdelávacím zariadeniam, ale dohliada na dodržiavanie náležitostí novej legislatívy a overuje platnosť vydávaných osvedčení či certifikátov pri registrácii športových odborníkov
 • že na to, aby bol Váš certifikát či osvedčenie uznané, musí vzdelávanie organizovať športová organizácia registrovaná na Ministerstve školstva SR v spolupráci s fakultou vysokej školy so študijným odborom šport
 • ako znie ľudskou rečou nový Zákon 440/2015 Z. z. o športe a Vyhláška 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
„Školenia YoGO Education spĺňajú všetky náležitosti novej legislatívy. Certifikáty absolventov YoGO Education budú na Slovenskom športovom portále zaručene akceptované a to na neobmedzený čas.“ - záväzné stanovisko generálnej riaditeľky legislatívno-právnej sekcie Ministerstva školstva SR

Aké vzdelanie potrebujem a kto mi ho môže poskytnúť?

Možno ste už zachytili správy, že sa prijímal nový Zákon o športe a natrafili ste na rôzne vyjadrenia, že vlastne na precvičovanie jogy netreba žiadne osvedčenie alebo že Vám stačí hocijaké od akejkoľvek jogovej školy, prípadne iné mätúce informácie. Nuž, pravdou je, že pôvodný systém akreditácií Ministerstvo školstva naozaj zmenilo, avšak to neznamená, že školiť inštruktorov či učiteľov jogy môže hocikto a nik to nekontroluje. Práve naopak, novým Zákonom o športe sa sprísnili podmienky pre vzdelávanie aj registráciu športových odborníkov, vrátane inštruktorov jogy a iných skupinových cvičení.
Nový Zákon o športe rozlišuje medzi vrcholovým športom a športom pre všetkých, pričom zmyslom vrcholového športu je súťažiť a dosiahnuť čo najlepší výsledok. Naopak, šport pre všetkých nie je o dosahovaní čo najlepších výsledkov v súťažiach, ale slúži nám všetkým pri využívaní zdravotného, sociálneho a kultúrneho prínosu športu. Vrcholových športovcov trénuje „tréner“ a športovcov pre všetkých inštruuje „inštruktor“, resp. učí „učiteľ“. Obaja sa podľa nového Zákona o športe nazývajú športovými odborníkmi a na to, aby mohli legálne vykonávať svoju činnosť, musia byť registrovaní na Športovom portále Ministerstva školstva SR.
Na to, aby ste sa mohli stať inštruktorom či učiteľom jogy, potrebujete mať podľa vyhlášky Ministerstva minimálne 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie a musíte získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Odbornú spôsobilosť môžete získať absolvovaním školenia v organizácii, ktorej vzdelávací program predtým prešiel schvaľovacím procesom na univerzite a ktorá sa preukázala potrebným vzdelaním, skúsenosťami a materiálovým zabezpečením. Táto organizácia následne spolupracuje pri vzdelávaní a certifikovaní športových odborníkov s príslušnou fakultou univerzity. Výhodou je, že osvedčenia získané v novom systéme platia neobmedzený čas, rovnako ako maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom - na rozdiel od predchádzajúceho systému, kde bola pôvodným zákonom platnosť osvedčení obmedzená na maximálne 5 rokov. Nový Zákon o športe zároveň stanovil koniec platnosti všetkých pôvodných osvedčení najneskôr k 31.12.2021.
Ak sa teda rozhodnete získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, určite si zistite či má daná jogová škola spôsobilosť na vzdelávanie. Inak povedané - či sa na základe osvedčenia, ktoré u nich získate, budete môcť zapísať do Registra fyzických osôb v športe. Ak sa Vám nechce zisťovať a hľadať, kto takým oprávnením disponuje, tak Vám môžeme so 100 %-nou istotu zaručiť, že školenia YoGO Education spĺňajú všetky náležitosti novej legislatívy a našich absolventov budú pri registrácii na Športovom portále Ministerstva školstva SR zaručene akceptované. Túto informáciu máme písomne potvrdenú v záväznom stanovisku od generálnej riaditeľky legislatívno-právnej sekcie Ministerstva školstva SR.

Aké školenia nájdem v YoGO?

 • 60-hodinové základné školenie a e-školenie inštruktor jogy so špecializáciou power joga a hatha joga
 • 60-hodinové školenie inštruktor jogy so špecializáciou gravid joga a detská joga
 • 200-hodinové pokročilé školenie učiteľ jogy RYT® 200, ktoré je komplexným jogovým vzdelaním v každom aspekte, teórii aj praxi. Učíme sa pozície od úplne základných až po vysoko pokročilé. Venujeme sa pranayame, práci s pomôckami, cvičeniu s rôznymi skupinami klientov, rozoberáme rôzne spôsoby tvorby lekcií - čiže nielen power jogu a hatha jogu, ale tiež napríklad yin jogu, iyengar jogu, restoratívnu jogu, kundalíni jogu atď. Rozprávame sa tiež o histórii a filozofii jogy, rozoberáme nádí, čakry, guny, bandhy, mudry, mantry a veľa iného.
Po úspešnom absolvovaní ktoréhokoľvek z našich školení obdržíte osvedčenie, ktoré má neobmedzenú platnosť na Slovensku a v krajinách EÚ a na základe ktorého Vás Ministerstvo školstva zapíše do Registri fyzických osôb v športe. Po absolvovaní školenia RYT® 200 Vám navyše vydáme aj osvedčenie Registered Yoga Teacher v anglickom jazyku, ktoré je akreditované organizáciou Yoga Alliance a je uznávané na celom svete.
Ponuka školení

Čo ďalšie potrebujem podľa nového Zákona o športe na to, aby sa dalo jogou legálne živiť?

Ak už máte v rukách správne osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu minimálne 60 hodín, ktoré bolo vydané oprávnenou športovou organizáciou, ktorá spolupracuje s fakultou vysokej školy uskutočňujúcej študijné programy v odbore šport, čakajú Vás tieto kroky:
 • zapísať sa ako športový odborník na Športovom portále Ministerstva školstva SR v Registri fyzických osôb v športe - http://sport.gov.sk
 • ak chcete podnikať, tak požiadať živnostenský úrad o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie
 • ak sa chcete zamestnať v jogovom štúdiu alebo inom fitcentre, je potrebné uzavrieť pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah (napr. zmluva o pracovnej činnosti)
Väčšina z Vás bude pravdepodobne vyučovať jogu ako SZČO, prípadne spolupracovať s jogovými štúdiami, no Zákon o športe umožňuje aj ďalšie spôsoby vykonávania činnosti, napr. na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka či ako dobrovoľník, o čom Vás Ministerstvo informuje v e-maile po zápise do Registra fyzických osôb v športe.
Učiť ľudí, ako sa zdravo hýbať, starať sa o svoje telo aj dušu, je krásne povolanie a my Vás radi uvidíme na našich školeniach. Ak máte akékoľvek otázky, sme tu pre Vás.
Kontakt

Autorka článku:

Mgr. Vera Sentes, E-RYT® 500, YACEP
 • odborná garantka pre jogu, ktorej sa venuje už viac ako 15 rokov,
 • registrovaná učiteľka jogy E-RYT® 500 v celosvetovej Yoga Alliance,
 • držiteľka certifikátu jogy najvyššieho kvalifikačného stupňa v rámci krajín EÚ,
 • držiteľka certifikátu jogy pre tehotné a pre deti,
 • v roku 2018 úspešne dokončila vysokoškolské štúdium odboru výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU,
 • pôvodnou profesiou právnička, vyštudovala na Právnickej fakulte UK a niekoľko rokov pracovala v advokátskej kancelárii, potom od základov zmenila svoj život, pretože srdce ju stále viac ťahalo k joge, zdravej strave a k učeniu ľudí, ako jednoducho získať zdravé a štíhle telo, dobyť energiu a cítiť sa spokojne vo svojom živote.