• Všetky
  • Start
  • Spice Up
  • Be Sexy
  • One Shot
Názov
Termín
Inštruktor
Štúdio
Cena
od 15. 10. 2018 do 7. 11. 2018
pondelky o 19:45, stredy o 19:45
zatiaľ bola odcvičená 1 lekcia
35 €
od 16. 10. 2018 do 8. 11. 2018
utorky o 16:45, štvrtky o 16:45
zatiaľ bola odcvičená 1 lekcia
35 €
od 16. 10. 2018 do 8. 11. 2018
utorky o 18:15, štvrtky o 18:15
zatiaľ bola odcvičená 1 lekcia
35 €
streda 17. 10. 2018 o 12:15
začína dnes
5 €
streda 17. 10. 2018 o 16:45
začína dnes
5 €
štvrtok 18. 10. 2018 o 7:15
začína o 1 deň
5 €
štvrtok 18. 10. 2018 o 15:15
začína o 1 deň
5 €
pondelok 22. 10. 2018 o 18:15
začína o 5 dní
5 €
utorok 23. 10. 2018 o 19:45
začína o 6 dní
5 €
streda 24. 10. 2018 o 12:15
začína o 7 dní
5 €
streda 24. 10. 2018 o 16:45
začína o 7 dní
5 €
štvrtok 25. 10. 2018 o 7:15
začína o 8 dní
5 €
štvrtok 25. 10. 2018 o 15:15
začína o 8 dní
5 €
pondelok 29. 10. 2018 o 18:15
začína o 12 dní
5 €
utorok 30. 10. 2018 o 19:45
začína o 13 dní
5 €
streda 31. 10. 2018 o 12:15
začína o 14 dní
5 €
streda 31. 10. 2018 o 16:45
začína o 14 dní
5 €
štvrtok 1. 11. 2018 o 7:15
začína o 15 dní
5 €
štvrtok 1. 11. 2018 o 15:15
začína o 15 dní
5 €
pondelok 5. 11. 2018 o 18:15
začína o 19 dní
5 €
utorok 6. 11. 2018 o 19:45
začína o 20 dní
5 €
streda 7. 11. 2018 o 12:15
začína o 21 dní
5 €
streda 7. 11. 2018 o 16:45
začína o 21 dní
5 €
štvrtok 8. 11. 2018 o 7:15
začína o 22 dní
5 €
štvrtok 8. 11. 2018 o 15:15
začína o 22 dní
5 €
od 12. 11. 2018 do 5. 12. 2018
pondelky o 15:15, stredy o 15:15
začína o 26 dní
39 €
od 12. 11. 2018 do 5. 12. 2018
pondelky o 16:45, stredy o 16:45
začína o 26 dní
39 €
od 12. 11. 2018 do 5. 12. 2018
pondelky o 18:15, stredy o 18:15
začína o 26 dní
39 €
od 12. 11. 2018 do 5. 12. 2018
pondelky o 19:45, stredy o 19:45
začína o 26 dní
39 €
od 13. 11. 2018 do 6. 12. 2018
utorky o 7:15, štvrtky o 7:15
začína o 27 dní
39 €
od 13. 11. 2018 do 6. 12. 2018
utorky o 12:15, štvrtky o 12:15
začína o 27 dní
39 €
od 13. 11. 2018 do 6. 12. 2018
utorky o 15:15, štvrtky o 15:15
začína o 27 dní
39 €
od 13. 11. 2018 do 6. 12. 2018
utorky o 16:45, štvrtky o 16:45
začína o 27 dní
39 €
od 13. 11. 2018 do 6. 12. 2018
utorky o 18:15, štvrtky o 18:15
začína o 27 dní
39 €
utorok 13. 11. 2018 o 19:45
začína o 27 dní
5 €
streda 14. 11. 2018 o 7:15
začína o 28 dní
5 €
streda 14. 11. 2018 o 12:15
začína o 28 dní
5 €
© 2011 - 2018 Sviežo s.r.o., všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
SK Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelená pod číslom: 2014-13596/54960:7-30AA