Názov
Termín
Inštruktor
Štúdio
Cena
od 14. 1. 2019 do 4. 3. 2019
pondelky o 18:15
začína o 26 dní
49,00 €
od 16. 1. 2019 do 6. 3. 2019
stredy o 18:15
začína o 28 dní
49,00 €
© 2011 - 2018 Sviežo s.r.o., všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
SK Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelená pod číslom: 2014-13596/54960:7-30AA